Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành: trường hợp Viện khoa học xã hội Việt Nam

Sách trình bày vai trò, phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay; đánh giá thực trạng của công tác này trong sự phát triển khoa học; đề xuất giải pháp đổi mới phương thức hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Hưng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 300.72 Đ452m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn