Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội. Qui chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc. Qui chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội: Các quy chế đã được QHKIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 7-7-1993

Sách tập hợp và giới thiệu 4 quy chế hoạt động của Quốc hội, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, chế độ làm việc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và tổ chức, hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; có kèm theo các Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành các quy chế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.05 Qu600c
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn