Bạn bè thế giới với đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam

Phản ánh xu thế đối ngoại của Đảng CSVN với bè bạn năm châu trong đó gồm 176 bức điện mừng nhân dịp đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Ban Đối ngoại trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.597 B105b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn