10 tôn giáo lớn trên thế giới

Đề cập đên 10 tôn giáo lớn, bao gồm: tôn giáo Ai cập cổ đại, Tôn giáo Babilon cổ đại, đạo Zoroastre, đạo Mani, đạo Ấn độ, đạo phật, đạo Xích, đạo Cơ đốc, đạo Do Thái, đạo Ixlam... phong tục, sự truyền bá, lễ nghi, kinh điển của các đạo này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Tâm Xuyên (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.1 M558t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn