Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Gồm một số bài tham luận của các đại biểu thuộc các Đảng bộ, ban ngành trung ương và địa phương trong cả nước tham dự đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Th104l
Bản Unknown Checked outHạn: 04-18-2013 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn