Kỷ yếu đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương lần thứ nhất - 2009

Bao gồm các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, báo cáo chính trị, quyết tâm thư của đại hội và hình ảnh hoạt động đại hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn