Kỷ yếu đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất - 2010

Bao gồm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội, báo cáo chính trị của Đại hội, danh sách đại biểu tham dự đại hội và hình ảnh các hoạt động của Đại hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.89 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn