Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam: Những mốc son lịch sử

Cung cấp những tài liệu có tầm nhìn tổng thể về lịch sử phát triển và những quyết sách lớn của Đảng trong gần một thế kỷ thể hiện qua từng giai đoạn lịch sử mà băt đầu bằng những mốc son Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, thời kỳ đổi mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ103h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn