Pháp luật về an sinh xã hội. Kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam: Sách chuyên khảo

Phân tích hệ thống pháp luật an sinh xã hội của một số nước: Đức, Mỹ, Nga; trình bày những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam về vấn đề này; đánh giá ưu điểm, bất cập của pháp luật hiện hành; đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội của Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Hoàng Hải
Đồng tác giả: Lê, Thị Thuý Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.03 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn