Thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Những vấn đề thực hiện nguyên tắc đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, thực trạng thực hiện nguyên tắc này trong xây dựng pháp luật, phương pháp và giải pháp thực hiện tốt nguyên tắc đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật ở Việt Nam hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Ngọc Giang (chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Văn Giang (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Th552h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn