Tìm hiểu về Nhà nước pháp quyền: Thông tin tổng thuật

Sách giới thiêu những vấn đề về Nhà nước pháp quyền, phân tích các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển, vấn đề phân quyền và quyền con người trong Nhà nước pháp quyền, sự thống nhất giữa tính tối cao của pháp luật với hình thức pháp lý của tổ chức quyền lực chính trị. Có giới thiệu thực tiễn xây dự...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Nhà nước và pháp luật
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Pháp lý, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321.009 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn