Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Social responsibility in the context of market economy: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

Tập hợp các bài tham luận tại hội thảo khoa học luận bàn về ý thức của mọi chủ thể về nghĩa vụ, bổn phận của mình đối với xã hội, cộng đồng và người khác

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Triết học
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.3 Tr102n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn