Sự hình thành nhà nước sơ khai ở Miền Bắc Việt Nam: Appearance of beginning states in the North VietNam: Qua tài liệu khảo cổ học

Sách trình bày những nghiên cứu về vấn đề nhà nước sơ khai của nền văn hóa Đông Sơn (từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 1 sau CN) ở vùng đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ Việt Nam; tìm hiểu nguồn gốc dân tộc, trình độ văn minh vật chất và tinh thần trong thời ký dựng nước Văn Lang và cá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh Sinh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.701 S550h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn