Chủ tịch Hồ Chí Minh & Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - hai con người làm nên huyền thoại. Tập 2

Tập 2 của bộ sách này viết về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của quân đội nhân dân VN, một thiên tài quân sự, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa lớn đã được ghi nhận và tôn vinh trong nước và trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Ch500t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn