Mười một kỳ Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam - Những mốc son chói lọi. Tập 2

Bao gồm các vấn đề trình bày theo cơ cấu thống nhất của các kỳ Đại hội từ Đại hội VI đến Đại hội XI của Đảng: bối cảnh diễn ra Đại hội, nội dung, kết quả và ý nghĩa của Đại hội cùng các văn kiện

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thị Thu Hà
Đồng tác giả: Giang, Thiệu Thanh, Nam Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 M558m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn