Quản lý tài chính, đấu thầu, đầu tư, mua sắm tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp: Quy định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán năm 2011- Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước: (Cập nhật đến tháng 6/2011)

Bao gồm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí; Quy định về quản lý tài chính các chương trình, dự án, nợ công, nợ nước ngoài, đấu thầu, mua sắm công, kế toán; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước cập nhật đến tháng 6-2011

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (biên soạn)
Đồng tác giả: Thu Huyền (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn