Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Danh tướng kiệt xuất mọi thời đại

Tập hợp các bài trả lời phỏng vấn của Đại tướng và những bài viết về Đại tướng của những nguyên thủ quốc gia, các tướng lĩnh, nhà khoa học, sử học, nhà văn, nhà báo... trong và ngoài nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Cường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thời đại, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 Đ103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 03-21-2014 00:00  Gọi tài liệu này về