Kiểm toán nhà nước và những vấn đề cần biết về công tác kiểm toán năm 2011 - Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011

Bao gồm toàn văn Luật kiểm toán độc lập, hỏi đáp về quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, quản lý tài chính các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước, chế độ chính sách đối với người lao động, công tác kiểm toán ở VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (biên soạn)
Đồng tác giả: Thu Huyền (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.05 K304t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn