Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Sách nghiên cứu, xác định một số vấn đề lý luận cơ bản của đạo đức môi trường như các khái niệm, biểu hiện của đạo đức môi trường, các tiêu chí để xác định đạo đức môi trường; điều tra về đạo đức mội trường ở VN hiện nay và nhận thức đạo đức môi trường của người dân VN; đề xuất các giải pháp nâng ca...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 179.1 Đ108đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn