Các nền văn hoá thế giới: Phương Tây. Tập 2

Sách đề cập đến những nền văn hoá thế giới mang tính lịch sử như nền văn hoá Hi Lạp cổ, thần thoại và tri thức, văn hoá La Mã, thời đại cổ và thiên chúa giáo, văn hoá thời trung cổ, thời phục hưng, cải cách nền tôn giáo đặc biệt là thời cận đại thời kỳ khai sáng, thế kỷ nguyên tử và văn minh công ng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Hữu Toàn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn