Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình: Quy định mới về thực hiện, quản lý chi phí, quyết toán vốn dự án, bảo trì, kiểm định chất lượng, an toàn công trình xây dựng năm 2011

Về chế dộ và biểu mẫu báo cáo, quyết toán, bảo trì, kiểm định, đầu tư, đấu thầu và các hoạt động liên quan tới vốn đầu tư xây dựng cơ bản,

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (biên soạn)
Đồng tác giả: Thu Huyền (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.078 T123s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn