Lịch sử Uỷ ban dân tộc 1946 - 2011

Tái hiện quá trình hình thành, phát triển về tổ chức và hoạt động của cơ quan công tác dân tộc - Uỷ ban dân tộc. Phản ánh cụ thể những đóng góp chủ yếu của cơ quan công tác dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.09 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn