Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Nghị định số 18 CP ngày 16-4-1993

Nghị định cụ thể hóa luật đầu tư nước ngoài và quy định chi tiết những hoạt động đầu tư trực tiếp của người nước ngoài tại Việt nam. Nghị định gồm 14 chương, 105 điều

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.092 Ngh300đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn