Đa dạng sinh học: Nghiên cứu, bảo tồn và giá trị của đa dạng sinh học

Sách phân tích lý giải sự đa dạng sinh học như là 1 phương án và nhiệm vụ bảo vệ môi trường toàn cầu trước thách thức biến đổi khí hậu

Lưu vào:
Tác giả chính: Streit Bruno
Đồng tác giả: Phan Ba (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.95 Đ100d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn