Nghiên cứu triều Nguyễn & Huế xưa

Tập hợp các tập sách kiến thức triều Nguyễn và Huế xưa đã được xuất bản năm 2002, 2004, 2006 và được bổ sung nhiều bài viết về các nội dung: Văn hóa du lịch; kiến thức lịch sử; giao lưu tranh luận

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đắc Xuân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Huế: NXB. Thuận Hoá, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn