Bộ tổng tham mưu những năm chiến đấu trong vòng vây

Giai đoạn lịch sử đầy cam go của cơ quan tham mưu chiến lược, khi đất nước còn bị bao vây cách mạng còn trong chứng nước, Bộ Tổng tham mưu mới ra đời tại Nguyễn Du - Hà Nội, tổng hành dinh bàn và quyết sách nhiều chủ trương trọng đại cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi tạo ra và phá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.309 B450t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn