Công nghiệp hóa - một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm các nước: Thông tin chuyên đề\

Sách giới thiệu một số vấn đề cơ bản của công nghiệp hóa và kinh nghiệm của các nước đang phát triển; trình bày lịch sử công nghiệp hóa thế giới, phân tích chiến lược công nghiệp hóa và phát triển hướng vào xuất khẩu của các nước Asean...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, mộng Lân
Đồng tác giả: Nguyễn, như Thịnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1994
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 C455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn