Quản lý và điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa\

Sách trình bày các kiến thức cơ bản về một hệ thống kinh tế và các yếu tố sản xuất, những vấn đề kinh doanh và kinh tế thị trường; phân tích các hình thức tổ chức doanh nghiệp, quyền sở hưũ kinh doanh; giới thiệu các kỹ năng quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, có kèm ví dụ minh họa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Cường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn