Hồ Chí Minh toàn tập (1955 - 1957). Tập 10

Gồm các bài viết, bài nói, điện văn, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22-6-1955 đến ngày 6-7-1957 nội dung nói về đường lối chiến lược, sách lược và phương thức chỉ đạo phong trào cách mạng nước ta sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc trong thời kỳ quá độ, miền Nam vẫn nằm dưới ách...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:Lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 335.4346 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn