Di tích lịch sử và di sản văn hoá Việt Nam

Cung cấp các thông tin về giá trị địa danh văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh được xem là di tích lịch sử và di sản văn hoá của đất nước Việt Nam cùng với ảnh minh họa

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuỳ Linh (biên soạn)
Đồng tác giả: Việt Trinh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 D300t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn