Nhân vật lịch sử Việt Nam và những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Tập 2

Về những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử dân tộc như Bạch Đằng (938), Chi Lăng - Xương Giang (1427), Gia Định, Vân Đồn, Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thuỳ Linh (biên soạn)
Đồng tác giả: Việt Trinh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7092 Nh121v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn