Nhân vật lịch sử Việt Nam và những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Tập 1

Về những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thuỳ Linh (biên soạn)
Đồng tác giả: Việt Trinh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7092 Nh121v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn