Con người và sự kiện lịch sử: Nhân vật lịch sử. Tập 1

Tìm hiểu hồ sơ 125 nhân vật lịch sử VN qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, các vị Chủ tịch nước, Thủ tướng và các đại tướng Quân đội nhân dân VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 C430n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn