Trích dẫn APA

Souad. (2011). Bị thiêu sống: Hồi ký rúng động thế giới về tội ác với phụ nữ. Hà Nội: Phụ nữ.

Chicago Style Citation

Souad. Bị Thiêu Sống: Hồi Ký Rúng động Thế Giới Về Tội ác Với Phụ Nữ. Hà Nội: Phụ nữ, 2011.

Trích dẫn MLA

Souad. Bị Thiêu Sống: Hồi Ký Rúng động Thế Giới Về Tội ác Với Phụ Nữ. Hà Nội: Phụ nữ, 2011.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.