Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (1847 - 1885)

Luận văn tiến sĩ cung cấp một cách nhìn, phân tích tình hình xã hội lịch sử cận đại Việt Nam thời vua Tự Đức; phát hiện sự thất bại của sự nghiệp duy tân đất nước Đại Nam với sự thành công của thời Minh Trị ở Nhật Bản; phác họa dung mạo những con người cụ thể cận kề tấn bi kịch 40 năm thời Tự Đức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tsuboi Yoshiharu
Đồng tác giả: Bùi, Trần Phượng (dịch), Nguyễn, Đình Đầu (dịch), Tăng, Văn Hỷ (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.703 N557đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn