Xây dựng con người, xây dựng xã hội học tập

Vai trò của tri thức trong xã hội hiện đại, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; giáo dục không chính quy ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng con người và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình đổi mới và hội nhập...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tất Dong
Đồng tác giả: Đào, Hoàng Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân trí, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.43 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn