Phát triển giáo dục, hướng tới một xã hội học tập

Phác họa bức tranh tổng quát về giáo dục Việt Nam; thực trạng phát triển giáo dục Việt Nam hiện nay, những thách thức và định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục để tiến tới một xã hội học tập nhằm phát triển sự nghiệp khoa học công nghệ ở Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tất Dong
Đồng tác giả: Đào, Hoài Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Dân trí, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370.9 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn