Lý Chiêu Hoàng một đời sóng gió

Sách ghi lại dấu ấn, giai thoại dân gian, truyền kỳ về nữ vua Lý Chiêu Hoàng: cuộc đời, nơi thừa tự, niên biểu, những thông tin chính về vị vua nữ đặc biệt nhất trong triều đình nhà Lý và dân tộc việt Nam; giới thiệu một số bài thơ, truyện ngắn, kịch về Bà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thái Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 L600c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn