Nghiệp vụ công tác Đảng 2011 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ dành cho cấp uỷ Đảng

Bao gồm toàn văn văn kiện Đại hội Đảng khóa XI, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới cùng công tác tổ chức Đảng và giám sát, kiểm tra

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuỳ Linh (biên soạn)
Đồng tác giả: Việt Trinh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Ngh307v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn