Nam Bộ nhìn từ văn hoá, văn học và ngôn ngữ

Sách tập hợp các bài viết về văn hóa ở các địa phương Nam bộ Việt Nam; giới thiệu các vấn đề về văn học và ngôn ngữ Nam bộ trên bình diện chức năng văn hóa và giá trị văn hóa

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Ngọc (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 300.9597 N104b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn