Vài nét bàn về việc thực thi công bằng, dân chủ và bình đẳng nam nữ ở Việt Nam hiện nay

Sách tập hợp các bài viết của tác giả trên các tạp chí chuyên ngành về thực thi công bằng với bình đẳng giới; trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của nàh nước trong việc thực thi vấn đề này; vai trò của công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu đề xuất ý kiến cho vấn đề thực thi công bằng, dân chủ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.409 V103n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn