Ẩn Tăng: Biểu tượng thất truyền của Châu Á

Tiểu thuyết đề cập những bài viết, tác phẩm nổi tiếng, những bài luận cung cấp thông tin về lịch sử phật giáo và những kết quả nghiên cứu thời kỳ đầu của đạo phật gồm những vấn đề: trí tuệ, vô nhiễm, vô tham và vô thức giúp người đọc phám phá những tiềm năng trong chính bản thân mình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mã, Minh Khiêm
Đồng tác giả: Nguyễn, Thị Hường Vân (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.1 Â121t
Bản Unknown Checked outHạn: 05-13-2014 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn