Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận truyền thống và biến đổi

Giới thiệu khái quát về người Chăm ở Ninh Thuận;nhà ở của họ và những yếu tố vật chất, kỹ thuật; nhưng yếu tố xã hội tác động đến ngôi nhà; một số phong tục của người Chăm; những biến đổi của ngôi nhà ở và một số kiến nghị giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Duy Đại
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 392.309 Nh100ơ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn