Veda Upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ: Sách tham khảo

Sách giới thiệu nội dung kinh Veda, kinh Upanishad khái quát về niên đại, nguồn gốc, kết cấu và toàn bộ nội dung của kinh văn gốc; xu hướng nhất thần, quy luật chân lý quyền lực của vũ trụ, những nguyên tắc thực tiễn và đạo lý xã hội giúp người đọc hiểu biết thêm về nhân sinh quan vũ trụ quan của ng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Phiên bản:lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.5 V201a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn