Hướng dẫn chế độ sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2012

Bao gồm các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý nợ công, đầu tư, đấu thầu, xây dựng dự toán... và giới thiệu hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2012

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Phương (sưu tầm)
Đồng tác giả: Thu Huyền (sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.4 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn