Lịch sử thời gian

Sách đề cập tới vấn đề thời gian theo cảm thức của con người bình thường, các phương pháp mà con người đã và đang đo lường thời gian như: ngày tự nhiên, giờ, mùa, múi giờ quốc tế, cơ sở thiên văn của năm, tháng, tuần, các mùa; tiểu sử các loại lịch; nội dung ý thức hệ của các kỷ nguyên... Phụ lục gi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Holford - Strevens Leofranc
Đồng tác giả: Nguyễn, Hải Bằng (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 529 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn