Người Ba - Na ở Kon Tum: Les Bahnar de Kontum

Sách cung cấp thông tin về nền văn minh Ba Na dựa trên sự nghiên cứu và quan sát có tham dự của chính tác giả; một bộ sưu tập phong phú các bộ ảnh về người Ba Na ở Kon Tun trong nửa đầu thế kỷ XX

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Kinh Chi
Đồng tác giả: Nguyễn, Đổng Chi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8959 Ng558b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn