Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội: Lịch sử và bài học

Sách nghiên cứu các giai đoạn quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội từ thời định đô đến khi Pháp xâm lược Hà Nội (1010-1873), thời kỳ Pháp thuộc (1873-1945) và từ sau cách mạng tháng Tám đến nay; những bài học kinh nghiệm trong việc quản lý phát huy vai trò trung tâm chính trị của đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang Ngọc (chủ biên)
Đồng tác giả: Đoàn, Minh Huấn (chủ biên), Vũ, Văn Quân (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn