Luật lưu trữ

Luật gồm 7 chương, 42 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý lưu trữ, chính sách của nhà nước về lưu trữ, quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức, người làm lưu trữ, các hành vi bị cấm; thu thập tài liệu lưu trữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.066 L504l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn