Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Lịch sử Thăng Long - Hà Nội được chia thành 4 phần theo các thời kỳ: Hà Nội trước thời kỳ định đô, trong kỷ nguyên độc lập, thời Pháp thuộc (1873-1945) và từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước tháng 8-2008

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Xuân Hằng (chủ biên)
Đồng tác giả: Phan, Phương Thảo (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 B305n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn